Punto débil – Zaaf

PUNTO DÉBIL – Zayıf nokta, zaaf El único punto débil del ser humano es la ignorancia. (İnsanoğlunun tek zayıf noktası cehalettir.) Único: Tek Ser

Juzgar – Yargılamak

JUZGAR – Yargılamak, Değerlendirmek İspanyolca’da juzgar fiili; yargılamak, değerlendirmek gibi anlamlara karşılık gelmektedir. No tenemos derecho a juzgar lo que no somos capaces de

İspanyolca’da Vurgu – Aksan

İspanyolca’da Vurgu ve Aksan / El Acento en Español İspanyolca’da aksanlı harfler (á, é, í, ó, ú) iki amaçla kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, kelimeler okunurken

A lo mejor – Quizás – Tal vez

“A lo mejor – Quizás – Tal vez” Kullanımları Quizá / Quizás / A lo mejor / Tal vez (talvez) = Belki, Muhtemelen, …

Mevsimler

Mevsim adları – Nombres de las estaciónes İspanyolca’da ‘mevsim‘, ‘temporada‘ kelimesi ve aynı zamanda ‘istasyon’ anlamına da gelen ‘estación‘ kelimesi ile ifade edilmektedir. ‘Estación’

Haftanın Günleri

Haftanın günleri – Los días de la semana Día (m) – Gün Semana (f) – Hafta İspanyolca’da günler, Türkçe’dekinden farklı olarak, cümle içerisindeki ilk

Aylar – Meses

İspanyolca’da Ayların Yazılışı Mes (m) = Ay İspanyolca’da aylar, Türkçe’dekinden farklı olarak, cümle içerisinde ilk kelime olmadıkları sürece küçük harflerle yazılırlar. Bütün ay adları

008 – Dönüşlü Zamirlerle Kullanılan Fiiller

Dönüşlü Zamirlerle Birlikte Kullanılan Fiiller – Verbos con Pronombres Reflexivos Dönüşlü zamirlerle kullanılan fiiller konusu, İspanyolca’da sık sık karşımıza çıkan bir konudur. Dönüşlü zamirlerle

Suponer – Zannetmek, Varsaymak, Farz etmek

SUPONER – Zannetmek, Varsaymak, Sanmak, Farz etmek Supongo que sí (Sanırım öyle) Supongo que no (Sanırım öyle değil) Supongo que Ali nos esperará en
Friend: tai game java - Game Mobile - game mobile online